جزییات افزونه

HRIGRU 827
شماره افزونه
HRIGRU 827
کد موسسه
GBR006
تاریخ اکتساب
1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
GBR006
شماره افزونه اهداکننده
RS79055
موسسه تکثیر ایمن
NLD037
آرایه‌بندی
جنس
Raphanus
نام علمی
Raphanus sativus
نام محصول ارائه شده
radish
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RS79055 GBR006
شماره افزونه اهداکننده
RS79055 GBR006
نام افزونه
KOHLSCHWARZER PLATTRUNDER
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1a20519-07c2-4ba7-b9be-338b15e418fc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد