جزییات افزونه

552082
شماره افزونه
552082
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
October 14, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos lipskyi Korovin
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
KYRG 138
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 7, 2008
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
KYRG 138
ارتفاع محل جمع‌آوری
1524
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c92c8268-a7f8-4a6c-9b98-0d667195bbe2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
25 September 2015