جزییات افزونه

APG 55028
شماره افزونه
APG 55028
موسسه دارنده
کد موسسه
AUS167
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 February 1973
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Department of Agriculture and Fisheries Queensland
شماره افزونه اهداکننده
AusTRCF 61144
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Cenchrus
نام علمی
Cenchrus ciliaris L.
محصول
Forages
نام محصول ارائه شده
Cenchrus
نامهای افزونه
نام افزونه
CPI 61144
شماره افزونه اهداکننده
AusTRCF 61144
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
21 January 1973
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
KHOR ANGAR
نام موسسه جمع‌آوری کننده
G. Oubron, Etudes Afric. Orient., T.F.A.I.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۳۸۷۲۵۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۳۳۴۷۰۵
روش مختصات زمینی
GAZETEER
مختصات مبهم
3036
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۷۲۳٫۲۲۴٫۳۲۵٫۷۲۷٫۹۲۹٫۹۲۹٫۹۲۹٫۳۲۹٫۴۲۶٫۴۲۴٫۳۲۳٫۳
میانگین دما [°C]۲۶٫۲۲۶٫۴۲۷٫۸۲۹٫۴۳۱٫۸۳۴۳۴٫۸۳۴٫۱۳۳٫۲۳۰٫۴۲۸۲۶٫۷
بیشینه دما [°C]۲۹٫۸۲۹٫۷۳۱٫۳۳۳٫۲۳۵٫۸۳۸٫۲۳۹٫۷۳۸٫۹۳۷٫۱۳۴٫۴۳۱٫۷۳۰٫۲
بارش ماهانه [mm]۵۴۸۴۱۴۶۹۴۷۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۳۰٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۱٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۹٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۳۰٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۳۱٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۴٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
بارش سالانه [mm]
۵۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ca348b26-55a5-4d68-bab0-d79328fff9a3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
21 September 2018
ایجاد شد
16 September 2016