جزییات افزونه

1867
شماره افزونه
1867
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
September 1, 1973
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus sphaericus Retz.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NONE
توضیحات
SAMPSTAT
Cultivated. Relation to parent is unknown
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1, 1973
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
NONE
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cddcd1ff-2e48-4009-af5f-3a993da3a28d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد