جزییات افزونه

552244
شماره افزونه
552244
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
October 14, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos pabularia Lindl.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
KYRG 161
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 9, 2008
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
KYRG 161
ارتفاع محل جمع‌آوری
1590
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d06ee8ea-407e-44a0-a93c-63c1f208f4ed
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
25 September 2015