جزییات افزونه

AGG33WHEA
شماره افزونه
AGG33WHEA
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
BANKUTI
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d13d00ef-8f52-4a88-a7fd-5a462e84a2f4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
ایجاد شد
۲۶ اکتبر ۲۰۱۶