جزییات افزونه

AGG33909SORG
شماره افزونه
AGG33909SORG
کد موسسه
AUS165
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Sorghum
گونه
نام علمی
Sorghum bicolor
محصول
Sorghum
نام محصول ارائه شده
Sorghum
نامهای افزونه
نام افزونه
IDX 64/A/11/1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d75a8182-ac39-4f90-8352-2e999cc3bf8f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 October 2016
ایجاد شد
26 October 2016