جزییات افزونه

SASABB011
شماره افزونه
SASABB011
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare Linnaeus
Crop
Barley
محصول
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Bere 011
شماره جمع‌آوری
CS-01
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2003
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
CS-01
موقعیت محل جمع‌آوری
Scotland Western Isles North Uist
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۷٫۵۷۲۲۲۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۲۹۱۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱٫۳۰٫۷۲٫۱۳٫۸۶٫۶۹٫۷۱۱۱۰٫۵۸٫۵۶٫۳۳٫۱۱٫۹
میانگین دما [°C]۳٫۶۳٫۱۴٫۷۶٫۷۹٫۵۱۲٫۴۱۳٫۵۱۳٫۱۱۰٫۹۸٫۷۵٫۵۴٫۲
بیشینه دما [°C]۵٫۹۵٫۶۷٫۳۹٫۶۱۲٫۵۱۵٫۲۱۶۱۵٫۸۱۳٫۴۱۱٫۱۸۶٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۲۵۸۶۹۵۶۶۶۴۷۱۸۳۹۵۱۲۳۱۴۰۱۳۵۱۲۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۵٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۶٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۱۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۴۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۴۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e57a1788-81f1-4413-ade2-6cc8521042b5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد