جزییات افزونه

10931
شماره افزونه
10931
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
20 August 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus pratensis L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 August 1979
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
2
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۸
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e626e8a5-5879-4422-a1d8-1298424a151a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
9 April 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد