جزییات افزونه

25650
شماره افزونه
25650
کد موسسه
GBR004
تاریخ اکتساب
1 December 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Senna
گونه
نام علمی
Senna occidentalis (L.) Link
محصول
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
730324
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 July 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
730324
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f5aee15b-2d3d-438a-bf33-5e25c2337702
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ آوریل ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد