جزییات افزونه

SASACO003
شماره افزونه
SASACO003
کد موسسه
GBR165
تاریخ اکتساب
1950
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa Linnaeus
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
common oat
نامهای افزونه
نام افزونه
BLACK TARTARIAN
توضیحات
DUPLSITE is at SASA Gogarbank Farm,:26,COLLSRC:21
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1950
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fd541aec-6f3e-48d1-af60-f92d6e480bc8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد