اطلاعات کلی

Amaranth
نام اصلی
Amaranth
افزونه‌ها در Genesys
6672478379_b2a8387415_o.jpg
موسسات دارنده
CRI001
AUS165
KEN212
RUS001
NGA010
سایر
278
کشور موسسه دارنده
CRI
AUS
KEN
UKR
RUS
سایر
233
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Amaranthus
Chenopodium
Amaranhus
Celosia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Amaranthus sp.
Amaranthus cruentus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hypochondriacus
سایر
338
نامهای دیگر
amaranth
amaranthus