جزییات مجموعه داده

Characterization data of soybean (Glycine max) accessions from the WorldVeg genebank collection

1.0

Characterization data of 672 soybean (Glycine max) accessions regenerated between 2013 and 2015 from the WorldVeg genebank collection following the WorldVeg GRSU record sheet for Glycine spp. that was published in 2015 (http://seed.worldveg.org/public/download/descriptors/Glycine_2015.pdf)

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Soybean
تعداد افزونه
۶۷۲
تعداد ویژگی
۳۰
شروع ارزیابی
1 October 2013
پایان ارزیابی
31 January 2016

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Maarten van Zonneveld World Vegetable Center
مدیر داده
Maarten van Zonneveld World Vegetable Center

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


dataset_Glycine characterization

dataset_Glycine characterization.xlsx

Preview

metadata_Glycine characterization

metadata_Glycine characterization.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 42ac26e3-c9ee-47d8-986e-df8161dd4cf6.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Shanhua
تاریخ ارزیابی
1 October 201331 January 2016

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۳. VI015920Glycine max • CLARK • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۷. VI021022Glycine max • MIZUKUGURIGUNMA TO KUDAI • ژاپن+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۸. VI022571Glycine max • O TSUBU AOJIRO DAIZU • ژاپن+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۹. VI023909Glycine max • K124 • گوینیا ی جدید پاپوا+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۱۰. VI024583Glycine max • 7709-85-11-P6 • تایلند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۱۱. VI024594Glycine max • 7701-76-6-P6 • تایلند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۱۲. VI024596Glycine max • 7703-46-3-P6 • تایلند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۱۳. VI024601Glycine max • 7704-138-9-P6 • تایلند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۱۵. VI024733Glycine max • GUNTSURU (GUNTSURU) • تایوان+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۲۶. VI026128Glycine max • ZAIRAISHU (MINEYOSHIKAWA) • ژاپن+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۲۷. VI026254Glycine max • KAS 604-15 • کره ی جنوبی+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط