جزییات مجموعه داده

Characterization data of NPGRL sweet potato accessions

2018

This dataset contains characterization data of sweet potato accessions conserved at NPGRL. NPGRL regenerates and characterizes germplasm aiming to provide morphological information to its plant breeding users. Characterization is performed on a project-basis manner, giving priority to accessions originally collected in the Philippines. The descriptors for sweet potato by IPGRI/CIP/AVRDC (1991) were used in the NPGRL sweet potato characterization

محصول نام
Sweetpotato
تعداد افزونه
۷۶
تعداد ویژگی
۲۳
شروع ارزیابی
19 January 2009
پایان ارزیابی
7 February 2011

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Visitacion C. Huelgas National Plant Genetic Resources Laboratory
نگهدارنده داده
Louis Samuel H. Dizon National Plant Genetic Resources Laboratory
دیجیتالی کننده داده
Dan Carlo N. Barrion National Plant Genetic Resources Laboratory
دیجیتالی کننده داده
Nikka Joy J. Manangkil National Plant Genetic Resources Laboratory
دیجیتالی کننده داده
Rey Mark B. Perez National Plant Genetic Resources Laboratory
مدیر داده
Maria Lea H. Villavicencio National Plant Genetic Resources Laboratory
جمع‌آوری کننده داده
Shalan Joseph Kitma

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


Characterization data of NPGRL sweet potato accessions

NPGRLSweetpotatoChar20170818.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 734c82dc-c549-4bb4-a68d-fca5e7b0de75.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
National Plant Genetic Resources Laboratory, Institute of Plant Breeding, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños, 4031 Laguna, Philippines

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
18 August 2017
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Paciano Rizal, Bay; Lot E7, Calabarzon, Philippines
تاریخ ارزیابی
19 January 200920 May 2009
مکان
Paciano Rizal, Bay; Lot E5 East, Calabarzon, Philippines
تاریخ ارزیابی
13 October 20107 February 2011

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. PHL31046PHL31046
PHL129 DOI: نامرتبط
۲. PHL31049PHL31049
PHL129 DOI: نامرتبط
۳. PHL31051PHL31051
PHL129 DOI: نامرتبط
۴. PHL31059PHL31059
PHL129 DOI: نامرتبط
۵. PHL31062PHL31062
PHL129 DOI: نامرتبط
۶. PHL31064PHL31064
PHL129 DOI: نامرتبط
۷. PHL31069PHL31069
PHL129 DOI: نامرتبط
۸. PHL31071PHL31071
PHL129 DOI: نامرتبط
۹. PHL31072PHL31072
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۰. PHL31074PHL31074
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۱. PHL31075PHL31075
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۲. PHL31076PHL31076
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۳. PHL31082PHL31082
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۴. PHL31091PHL31091
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۵. PHL31092PHL31092
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۶. PHL31093PHL31093
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۷. PHL31094PHL31094
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۸. PHL31095PHL31095
PHL129 DOI: نامرتبط
۱۹. PHL31098PHL31098
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۰. PHL31100PHL31100
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۱. PHL31102PHL31103
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۲. PHL31107PHL31107
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۳. PHL31111PHL31111
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۴. PHL31113PHL31115
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۵. PHL31115PHL31117
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۶. PHL31117PHL31120
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۷. PHL31128PHL31128
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۸. PHL31146PHL31146
PHL129 DOI: نامرتبط
۲۹. PHL31147PHL31147
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۰. PHL31149PHL31149
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۱. PHL31150PHL31150
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۲. PHL31153PHL31153
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۳. PHL31154PHL31154
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۴. PHL31155PHL31155
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۵. PHL31156PHL31156
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۶. PHL31172PHL31172
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۷. PHL31173PHL31173
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۸. PHL31178PHL31178
PHL129 DOI: نامرتبط
۳۹. PHL31182PHL31182
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۰. PHL31185PHL31185
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۱. PHL31188PHL31188
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۲. PHL31196PHL31196
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۳. PHL31197PHL31197
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۴. PHL31205PHL31205
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۵. PHL31222PHL31222
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۶. PHL31225PHL31225
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۷. PHL31229PHL31229
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۸. PHL31230PHL31230
PHL129 DOI: نامرتبط
۴۹. PHL31711PHL31711
PHL129 DOI: نامرتبط
۵۰. PHL31712PHL31712
PHL129 DOI: نامرتبط