جزییات فهرست شناساگر

Genesys 1 descriptors for rice

genesys1

Descriptors for Rice as used by Genesys 1 trait database.

محصول
Rice
ناشر
نامشخص
نقل قول کتاب‌شناختی
در اختیار
نسخه
genesys1

Amount and extent of awns.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0ABSENT
1SHORT AND PARTLY AWNED
5SHORT AND FULLY AWNED
7LONG AND PARTLY AWNED
9LONG AND FULLY AWNED
MXMIXTURE

Color of seed coat (bran/pericarp) when fully mature and dry.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1WHITE
2LIGHT BROWN
3SPECKLED BROWN
4BROWN
5RED
6VARIABLE PURPLE
7PURPLE
8STRAW
9GOLD AND GOLD FURROWS
10BROWN (TAWNY)
11BROWN SPOTS
12BROWN FURROWS
13REDDISH TO LIGHT PURPLE
14PURPLE SPOTS
15PURPLE FURROWS
16BLACK
17BLACK SPOTS
99MIXTURE

Type of endosperm

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1COMMON (NON-WAXY)
2GLUTINOUS (WAXY)
3INDETERMINATE
9MIXTURE

Grain Type, classes according to USDA grading standards for brown rice.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1SHORT-GRAIN (AVG. LENGTH: 5.50 mm OR LESS) (AVG. LENGTH/WIDTH RATIO: UP TO 2.1)
2MEDIUM-GRAIN (AVG. LENGTH: 5.51 - 6.60 mm) (AVG. LENGTH/WIDTH RATIO: 2.1 - 3.0)
3LONG-GRAIN (AVG. LENGTH: 6.61 - 7.50 mm) (AVG. LENGTH/WIDTH RATIO: OVER 3.0)
4EXTRA-LONG-GRAIN (AVG. LENGTH: OVER 7.50 mm)
6OTHER (NOTE UNDER REMARKS IF EXTREMELY SMALL BOLD, SLENDER, ETC.
MIXMIXED GRAIN LENGTHS

Hull color (Lemma and Palea) when terminal spikelets are ripened

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1WHITE
2STRAW
3GOLD - LIGHT OR DEEP
4BROWN TAWNEY OR RUSSET
5FURROWED GOLD/DARK/PURPLE
6MOTTTLED/SPECKLED/OR PIEBALD
7PURPLE
8BLACK
9GOLD AND GOLD FURROWS
10BROWN SPOTS
11BROWN FURROWS
12RED
13REDDISH TO LIGHT PURPLE
14PURPLE SPOTS
15PURPLE FURROWS
16BLACK SPOTS
MIXMIXED OR INDETERMINATE

Pubescence of lemma or palea

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1GLABROUS (SMOOTH)
2HAIRS ON LEMMA KEEL ONLY (CALIFORNIA SMOOTH)
3HAIRS ON UPPER PORTION ONLY
4SHORT HAIRS THROUGHOUT
5LONG HAIRS THROUGHOUT (VELVETY)
6HAIRS ON BOTH LEMMA AND PALEA KEELS (SIDES GALBROUS)
MIXMIXED TYPES

Length/Width ratio for brown (dehulled) rice

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Length of kernel in millimeters

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Estimated amount of plant lodging near maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
0 - 10% LODGED
2
11 - 20% LODGED
3
21 - 30% LODGED
4
31 - 40% LODGED
5
41 - 50% LODGED
6
51 - 60% LODGED
7
61 - 70% LODGED
8
71 - 80% LODGED
9
81 - 100% LODGED

Panicle type classified according to their mode of branching, angle of primary branches, and spikelet density.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- COMPACT
22- COMPACT
33- COMPACT
44- INTERMEDIATE
55- INTERMEDIATE
66-INTERMEDIATE
77- OPEN
88- OPEN
99- OPEN
10MIXTURE

Culm Angle - rice direct-seeded in rows.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- ERECT
22- ERECT
33- INTERMEDIATE
44- INTERMEDIATE
55- OPEN
66- OPEN
77- SPREADING
88- SPREADING
9PROCUMBENT
10MIXTURE

Color of sterile lemma - often called outer glumes or bracts at the base of the spikelet.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0WHITISH
1STRAW
2GOLD
3RED
4PURPLE
5PURPLE SPOTS
6LIGHT GREEN
MMIXTURE

Width of kernel in millimeters

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm.

Alkali/Spreading value

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Amylose content in percentage milled rice dry basis

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

The accession has been tentatively identified as possessing aromatic characteristics at flowering time or when cooked.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNON-SCENTED
LLIGHTLY SCENTED
YSCENTED

Gelatinization temperature

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HHIGH
HIHIGH OR INTERMEDIATE
IINTERMEDIATE
LLOW

Percent (dry weight basis) of solids lost when parboiled

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Protein content of the kernel, expressed as percent dry weight basis of brown rice.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Brown rice protein content, wet season crops

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Brown rice protein content, dry season crops

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Reaction to Rice Blast (incited by Pyricularia oryzae). Standard blast rating scale.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی

Reaction to Rice Blast (incited by Pyricularia oryzae). (coded)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Reaction to Sheath Blight (incited by Rhizoctonia solani). Based on estimated vertical movement and damage to the plant.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی

Reaction to Sheath Blight (incited by Rhizoctonia solani). coded

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Reaction to Straighthead, a physiological disease resulting in malformed panicles.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
NO SYMPTOMS
2
LESS THAN 1% MALFORMED PANICLES
3
5% MALFORMED PANICLES
4
10% MALFORMED PANICLES
5
30% MALFORMED PANICLES
6
50% MALFORMED PANICLES
7
70% MALFORMED PANICLES
8
100% MALFORMED PANICLES
9
SEVERE DAMAGE WITH PLANTS NOT HEADING

Exhibits allelopathic activity with radius of reduced weed growth greater than 10 centimeters.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNone
YYes - allelopathic activity

Germination and seedling growth in a saline solution. (live seedlings/GERMINATED) X (live + dead seedlings/germ).

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
عددی

Salt tolerance, using artificial saline soil

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

Plant height measured from the soil surface to the tip of extended panicles.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
079 CENTIMETERS OR LESS
180 - 89 CENTIMETERS
290 - 99 CENTIMETERS
3100 - 109 CENTIMETERS
4110 - 119 CENTIMETERS
5120 - 129 CENTIMETERS
6130 - 139 CENTIMETERS
7140 - 149 CENTIMETERS
8150 - 159 CENTIMETERS
9160 CENTIMETERS OR MORE

Plant height measured in centimeters from the soil surface to the middle of extended panicles. Actual values.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Number of days from effective seeding date until 50% of main tillers show panicles at least partly emerged from boot.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0LESS THAN 60 DAYS
160 TO 69 DAYS
270 - 79 DAYS
380 - 89 DAYS
490 - 99 DAYS
5100 - 109 DAYS
6110 - 119 DAYS
7120 - 129 DAYS
8130 - 139 DAYS
9140 DAYS OR MORE

Days from emergence to flowering. Actual values. See also related descriptor Days to Anthesis.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Thousand kernel weight of brown rice, based on a count of 100 or more.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g.

Thousand kernel weight of rough rice, based on a count of 100 or more.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g.

Kernel weight in milligrams of milled rice

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mg.

Regrowth from stubble

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1NO GROWTH
2VEGETATIVE GROWTH
3HEAD DEVELOPED - NO MATURE SEED
4MATURE SEED

The accession has been tentatively identified as adapted to upland, non-flooded culture.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
YUPLAND TYPE

Color of the Glume

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1WHITE
2LIGHT BROWN
3SPECKLED BROWN
4BROWN
5RED
6VARIABLE PURPLE
7PURPLE
8STRAW
9GOLD AND GOLD FURROWS
10BROWN (TAWNY)
11BROWN SPOTS
12BROWN FURROWS
13REDDISH TO LIGHT PURPLE
14PURPLE SPOTS
15PURPLE FURROWS
16BLACK
17BLACK SPOTS
99MIXTURE

Apiculus color at post-harvest

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
WTWHITE
WHWHITISH
STSTRAW
BRBROWN
LBLIGHT BROWN
BTBROWN (TAWNY)
RDRED
RARED APEX
PUPURPLE
PAPURPLE APEX
BLBLACK
BABLACK APEX
MXMIXTURE

Apiculus color at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
WTWHITE
WHWHITISH
STSTRAW
BTBROWN (TAWNY)
GRGREEN
RDRED
RARED APEX
PUPURPLE
PAPURPLE APEX
BLBLACK
BABLACK APEX
MXMIXTURE

Auricle color at vegetative

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNABSENT
WTWHITE
WSWHITISH
GRGREEN
LGLIGHT GREEN
YGYELLOWISH GREEN
PUPURPLE
PSPURPLE SHADE
ZZMIXTURE

Awn color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNAWNLESS
STSTRAW
GOGOLD
BTBROWN (TAWNY)
RDRED
PUPURPLE
BLBLACK
ZZMIXTURE

Blade color at vegetative

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
GRGREEN
LGLIGHT GREEN
DGDARK GREEN
PUPURPLE
PMPURPLE MARGINS
PTPURPLE TIPS
PBPURPLE BLOTCH
ZZMIXTURE

Blade pubescence at vegetative

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1GLABROUS
2INTERMEDIATE
3PUBESCENT
MXMIXTURE

Basal leafsheath color at vegetative

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
GRGREEN
PUPURPLE
LPLIGHT PURPLE
PLPURPLE LINES
PTPURPLE TRACE/LAYER
ZZMIXTURE

Collar color at vegetative

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNCOLLARLESS
DRGREEN
LGLIGHT GREEN
PUPURPLE
ZZMIXTURE

Culm angle at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- ERECT
22- ERECT
33- INTERMEDIATE
44- INTERMEDIATE
55- OPEN
66- OPEN
77- SPREADING
88- SPREADING
99- PROCUMBENT
MXMIXTURE

Culm diameter of basal internode at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1THIN (<5MM)
2THICK (>=5MM)
MXMIXTURE

Culm diameter of basal internode at reproductive in milimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Culm length at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1< 51 CM
251-70 CM
371-90 CM
491-110 CM
5111-130 CM
6131-150 CM
7> 150 CM
MXMIXTURE

Culm length at reproductive in centimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Culm number (code) at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1SPARSE (<10 CULMS)
2MEDIUM (10-20 CULMS)
3PROLIFIC (>20 CULMS)
MXMIXTURE

Culm number (count) at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Culm strength at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1STRONG (NO LODGING)
3MODERATELY STRONG (MOST PLANTS LEANING)
5INTERMEDIATE (MOST PLANTS MODERATELY LODGED)
7WEAK (MOST PLANTS NEARLY FLAT)
9VERY WEAK (ALL PLANTS FLAT)
MXMIXTURE

Flag leaf angle at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- ERECT
22- ERECT
33- INTERMEDIATE
44- INTERMEDIATE
55- HORIZONTAL
66- HORIZONTAL
77- DESCENDING
MXMIXTURE

Days to 80% fully headed

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Internode color at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
LGLIGHT GOLD
GRGREEN
YGYELLOWISH GREEN
PUPURPLE
PSPURPLE SHADE
PLPURPLE LINES
ZZMIXTURE

Leaf angle

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- ERECT
22- ERECT
33- INTERMEDIATE
44- INTERMEDIATE
55- HORIZONTAL
66- HORIZONTAL
77- DROOPING
88- DROOPING
99- DROOPING
MXMIXTURE

Ligule color at vegetative

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNLIGULELESS
WTWHITE
WHWHITISH
PUPURPLE
PLPURPLE LINES
ZZMIXTURE

Ligule length in millimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm.

Ligule shape

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0ABSENT
1ACUTE TO ACUMINATE
22-CLEFT
3TIP ROUND OR TRUNCATE
3TRUNCATE
MXMIXTURE

Leaf length coded

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1VERY SHORT (<21 CM)
2SHORT (21-40 CM)
3INTERMEDIATE (41-60 CM)
4LONG (61-80 CM)
5EXTRA LONG (>80 CM)
MXMIXTURE

Leaf length in centimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Leaf senescence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- LATE AND SLOW
22- LATE AND SLOW
33- LATE AND SLOW
44- INTERMEDIATE
55- INTERMEDIATE
66- INTERMEDIATE
77- EARLY AND FAST
88- EARLY AND FAST
99- EARLY AND FAST
MXMIXTURE

Node color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
LGLIGHT GOLD
GRGREEN
PUPURPLE
PLLIGHT PURPLE
ZZMIXTURE

Leaf width in centimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Leaf width coded

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1NARROW (<1 CM)
2INTERMEDIATE (1-2 CM)
3BROAD (>2 CM)
MXMIXTURE

Days To Maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Panicle axis at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1STRAIGHT
2DROOPY
MMIXTURE

Panicle exsertion at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- WELL EXSERTED
22- WELL EXSERTED
33- MODERATELY WELL EXSERTED
44- MODERATELY WELL EXSERTED
55- JUST EXSERTED
66- JUST EXSERTED
77- PARTLY EXSERTED
88- PARTLY EXSERTED
99- ENCLOSED
MXMIXTURE

Panicle length at post-harvest (coded)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1VERY SHORT (<11 CM)
2SHORT (11-20 CM)
3MEDIUM (21-30 CM)
4LONG (31-40 CM)
5EXTRA LONG (>40 CM)
MMIXTURE

Panicle length at post-harvest

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Panicle length at reproductive (coded)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1VERY SHORT (<11 CM)
2SHORT (11-20 CM)
3MEDIUM (21-30 CM)
4LONG (31-40 CM)
5EXTRA LONG (>40 CM)
MMIXTURE

Panicle length at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Panicle shattering

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1VERY LOW (< 1%)
3LOW (1-5%)
5MODERATE (6-25%)
7MODERATELY HIGH (26-50%)
9HIGH (>50%)
MMIXTURE

Panicle threshability

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11- DIFFICULT
22- DIFFICULT
33- DIFFICULT
44- INTERMEDIATE
55- INTERMEDIATE
66- INTERMEDIATE
77- EASY
88- EASY
99- EASY
MXMIXTURE

Sterile lemma length

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0ABSENT
1SHORT (<= 1.5 MM)
3MEDIUM (1.6-2.5 MM)
5LONG (>2.5 MM BUT SHORTER THAN THE LEMMA)
7EXTRA LONG (>= THE LEMMA)
9ASYMMETRICAL
MMIXTURE

Spikelet fertility

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1HIGHLY FERTILE (>90%)
3FERTILE (75-90%)
5PARTLY STERILE (50-74%)
7HIGHLY STERILE (<50% TO TRACE)
9COMPLETELY STERILE (0%)
MMIXTURE

Stigma color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
WTWHITE
WSWHITISH
YWYELLOW
BRBROWN
LGLIGHT GREEN
PUPURPLE
LPLIGHT PURPLE
MXMIXTURE

Secondary branching at reproductive

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0ABSENT
1LIGHT
2HEAVY
3CLUSTERING
MMIXTURE

Seedling height (coded)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1SHORT (<30 CM)
2INTERMEDIATE (30-59 CM)
3TALL (>59 CM)
MMIXTURE

Seedling height in centimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Variety group - Asian, based mainly on the morphologic features

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1INDICA
2JAPONICA
3JAVANICA
4INTERMEDIATE (HYBRIDS)

Anther length.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Apiculus pubescence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1GLABROUS
2PUBESCENT
3HISPID

Auricle presence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0ABSENT
1PRESENT

The presence and distribution along the panicle

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0None
1Tip only
2Upper quarter only
3Upper Half only
4Upper three-quarter
5whole length

Rice Tungro Virus, score based on percent of infection

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Resistance to rice tungro virus (coded)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
5
INTERMEDIATE
9
SUSCEPTIBLE

Green leafhopper

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Rice leaf folder

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Rice whorl maggot

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Striped stemborer

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Yellow stemborer

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

White-backed planthopper

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Zigzag leafhopper

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Brown planthopper - biotype 1

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Brown planthopper - biotype 2

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Brown planthopper - biotype 3

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
HRHIGHLY RESISTANT
RRESISTANT
MRMODERATELY RESISTANT
MINTERMEDIATE
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
SSUSCEPTIBLE
HSHIGHLY SUSCEPTIBLE

Alkali tolerance

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

Cold tolerance

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

Flood tolerance

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

Zinc deficiency

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
HIGHLY TOLERANT
3
TOLERANT
5
MODERATE
7
SUSCEPTIBLE
9
HIGHLY SUSCEPTIBLE

Seedling vigor. Taken at 15 days after sowing in upland culture.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
EXTRA VIGOROUS
3
VIGOROUS
5
NORMAL
7
WEAK
9
VERY WEAK

Rate of recovery after the 1st stress. Taken 1 or 2 days after rewatering.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
VERY FAST
3
FAST
5
INTERMEDIATE
7
SLOW
9
VERY SLOW

Tolerance to Roundup (Glyphosate)

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
متن آزاد

فهرست