جزییات فهرست شناساگر

NPGRL descriptors for pigeonpea

2018

Descriptors list used at NPGRL to characterize pigeon pea (Cajanus cajan) accessions. We created this descriptor list based on IPGRI descriptors for pigeon pea, mung bean, Vigna aconitifolia and Phaseolus vulgaris; and the RHS colour chart.

محصول
Pigeonpea
ناشر
نامشخص
نسخه
2018
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد

Terminal bud 1-2 mm

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Green-purple
3Purple
4Dark purple
5Mixed
6Other(specify)

Average of 10 cotyledonous leaves

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Average of 10 cotyledonous leaves

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

0
Glabrous
3
Sparse
5
Intermediate
7
Abundant

From sowing to 50% seedling emergence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Erect and compact
5Semi-spreading
7Spreading
9Trailing
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Determinate
2Indeterminate

Recorded at 50% flowering

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Sparse (main stem easily visible)
5
Intermediate
7
Abundant (very leafy)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Greenish-purple
3Purple
4Dark purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Sun red
3Purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

If determinate type

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Short and erect lateral branches
5Branches tending to be perpendicular to main stem; medium length First lateral branches long and spreading over ground
77

Measured at the widest portion of the plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Main color of the petals;RHS color chart number in parenthesis

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Ivory(Green White 157B)
2Light yellow(Yellow 6D)
3Yellow(Yellow 9D)
4Orange(Orange 25D)
5Red(Red 53A)
6Purple(Red purple 59A)

Color of streaks on dorsal side of the veillum (flag) and second color of the wings and keel

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0No second flower color
1Red
2Purple

Pattern of second color on the dorsal side of the flag (veillum, standard)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0No pigmented streaks
3Few streaks
5Medium amount of streaks
7Dense streaks
9Uniform coverage of second color
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Light purple
3Purple
4Mixed, uniformly streaked
5Basal purple(near pedicel)
6Peripheral purple(on sutures)

Mean of 10 random pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Glabrous
5
Intermediate
9
Heavily pubescent
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Present
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Straight
3Slightly curved
5Curved
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4

Legend:

1
Short beak
2
Medium length beak
3
Long beak
4
Thick beak
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Straw
2Light brown
3Brown
4Dark brown
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Plain
2Mottled
3Speckled
4Mottled and speckled
5Ringed

Dry seed color:RHS Color Chart numbers in parenthesis

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White(Yellow white 158C)
2Cream(Greyed white 156C)
3Orange(Greyed orange 163B)
4Light brown(Yellow orange 22C)
5Brown(Brown 200D)
6Light grey(Grey brown 199B)
7Grey(Greyed green 197A)
8Purple(Greyed purple 187A)
9Dark purple(Greyed purple 187B)
10Black(Black 202A)

Second color of seed coat coded as in 33 for main color;with 0 representing absence of second seed color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Representing abence of second seed color
1White(Yellow white 158C)
2Cream(Greyed white 156C)
3Orange(Greyed orange 163B)
4Light brown(Yellow orange 22C)
5Brown(Brown 200D)
6Light grey(Grey brown 199B)
7Grey(Greyed green 197A)
8Purple(Greyed purple 187A)
9Dark purple(Greyed purple 187B)
10Black(Black 202A)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Oval(egg shape)
2Pea(globular shape)
3Square(angular shape)
4Elongate

Average of 10 randomly chosen pods of 3 plants randomly selected in a row

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

A random sample taken from total row yield, in grams

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی