جزییات فهرست شناساگر

NPGRL descriptors for cowpea

2018

Descriptor list used at NPGRL to characterize cowpea (Vigna unguiculata) accessions. We created this descriptor list based on IPGRI descriptors for cowpea and the RHS colour chart.

محصول
Cowpea
ناشر
نامشخص
نسخه
2018
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
تاریخ
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days from planting to 50% seedling emergence

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Recorded at the time when primary leaves are fully expanded

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Green
5Purple
7Others

Mean of 10 plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Based on plant width and height 3-4 weeks after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Non-vigorous (height less than 37 cm and widht less than 75 cm)
5
Intermediate (height greater than 37 cm or width greater than 75 cm)
7
Vigorous (height greater than 37 cm and width greater than 75 cm)
9
Very vigorous (height greater than 50 cm and width greater than 1 m)

Recorded 3-4 weeks after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Determinate
2Indeterminate

Evaluated in the sixth after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Acute erect(branches form acute angles with main stem)
1Erect(branching angle less acute than above)
2Semi-erect(branches perpendicular to main stem, but do not touch the ground)
3Intermediate(most lower branches touch the ground)
4Semi-prostrate(main stem reaches 20 or more centimeters above the ground; branches spread1-2 meters)
5Prostrate(plants flat on the ground; branches spread several meters)
6Climbing

Of stem, leaves and pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Glabrescent
5
Short appressed hairs
7
Pubescent to hirsute
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

0
None
1
Slight
5
Intermediate
7
Pronounced

Recorded for stem, branches, petioles and peduncles in the sixth week after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
None
1
Very slight
3
Moderate at the base and tips of petioles
5
Intermediate
3
Extensive
9
Solid

Recorded at maturity when pods are already harvested; mean of 10 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Recorded for the terminal leaflet of a young, mature leaf in the sixth week after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Deltoid
2Ovate-lanceolate
3Cuneate
4Lobed
5Lobed lineate

Recorded for the terminal leaflet of a young,mature leaf in the 6th week after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

1
Globose
3
Sub-globose
5
Sub-hastate
7
Hastate

Intensity of leaf colour

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Pale green
5
Intermediate green
7
Dark green

Presence/absence of V-mark on leaflets

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Present

Recorded in cm for the terminal leaflet whose shape was recorded in 5

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Recorded in cm, the widest dimension of the terminal leaflet whose shape was recorded in 5

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3

Legend:

1
Cariaceous
2
Intermediate
3
Membranous

Recorded in mm

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Recorded in mm

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

The branches whose origin is in the leaf axils on the main stem; recorded in the 8th week after sowing

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days from planting to 50% of plants with at least one open flower

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Recorded when peduncle have reached full length

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Mostly above canopy
2In upper canopy
3Throughout canopy

Of newly opened flowers

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Not pigmented
1Wing pigmented; standard with light V-shaped pattern of pigment at top centre
2Pigmented margins on wing and standard
3Wing pigmented; standard lightly pigmented
4Wing with pigmented upper margin; standard is pigmented
5Completely pigmented
6With bluish violet margins
7Wings lightly pigmented, standard not pigmented
8With bluish margins
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
3Violet
5Mauve-pink
7Yellow
9Blue
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
3Violet
5Mauve-pink
7Light blue
9Blue violet
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
3Violet
5Mauve-pink
7Light blue

Mean length of 10 freshly opened flowers,randomly selected standard petal

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

In mm; the mean length of 10 freshly opened flowers

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Days from first flowers to stage when 50% of the plants have finished flowering

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Mean of 10 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Violet
3Mauve-pink
4bluish violet
5light violet
6violet with bluish violet
7light pink
8mauve pink with bluish margins

Number of days from sowing to stage when 50% of plants have mature pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Number of days from sowing to stage when 50% of plants have mature pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

In cm. Recorded when peduncles have grown full length. Mean length of 10 peduncle, one from each randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Recorded under total insect control. Mean of 10 randomly selected peduncles

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Mean number of 10 pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

In cm. Mean of the 10 longest mature pods from 10 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

In cm. Mean width of 10 pods measured for length in 5

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Recorded when pods are full grown

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Pendant
5
30 – 90º down from erect
7
Erect

Pattern of pigment distribution on full grown immature pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0None
1Pigmented tip
2Pigmented sutures
3Pigmented valves, green sutures
4Splashes of pigment
5Uniformly pigmented
6Other(specify)

Of mature pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

0
Straight
3
Slightly curved
5
Curved
7
Coiled

Of mature pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Pale tan or straw
2Dark tan
3Dark brown
4Black or dark purple
5Other(specify)

In mm. Mean of 10 mature seeds excluding those from the extremities of pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

In mm. Mean width from hilum to keel of the ten seeds measured for length in 3

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

In mm. Mean thickness of the ten seeds measured for length in 3 ; measured perpendicular to length and width

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Fresh pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Thin
5
Intermediate
7
Thick
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Kidney
2Ovoid
3Crowder
4Globose
5Rhomboid
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Smooth
3
Smooth to rough
5
Rough (fine reticulation)
7
Rough to wrinkled (coarse folds on the testa)
9
Wrinkled

Largest area for 2 or more colors

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Cream
3Brown
4Black
5Maroon
6Mixed

For seeds with two or more colors

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0None
1White
2Cream
3Brown
4Black
5Maroon
6Mixed

A visual estimate of seed compression, being indicative of spacing within the pod

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

0
Not crowded (no compression of seed ends)
3
Semi-crowded (slight flattening of seed ends)
5
Crowded (marked compression of seed ends)
7
Extremely crowded (seed width greater than seed length)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Present(testa split exposing cotyledons)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Testa not firmly attached to seeed
1Testa firmly attached to seeds

From 10 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Mean weight of all harvested pods of each plant per accession after being dried to appropriate moisture content

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g

From 10 randomly selected pods after being dried to appropriate moisture content

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g

Mean number of seeds from 10 randomly selected pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

over total harvest (%)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

over total harvest (%)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

over total harvest (%)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Weight of 100 seeds in g, moisture content 12%

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد