جزییات شناساگر

Days to heading

Days to heading from sowing day

محصول
Wheat
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DAYSHEAD

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
050d36c8-f73c-4dc2-8b15-7052f4d19d34
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 December 2018