جزییات شناساگر

Ascochyta race variability

Ascochyta rabiei variability to different races

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
BIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
ASCORACE

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
Rresistant
Ssusceptible

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
089c681e-c5f8-4602-9847-025706d868ef
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸