جزییات شناساگر

Pod length (2012)

In cm, of 10 randomly selected pods from10 randomly selected plants

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Very short(<30 cm)
3Short(30-39 cm)
5Medium(40-49 cm)
7Long(50-59 cm)
9Very long(>59 cm)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
0c6e720e-2bcc-4a12-9e1b-26ee80404c1c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸