جزییات شناساگر

Seed black dots

Absence or presence of black dots on the seed

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
SDDOT

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
+Present
-Absent

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
14642be4-13a3-416d-aa9f-d05c36ae5eb4
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸