جزییات شناساگر

Leaf type

General botanical description for the simple and compound leaf types.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
LFTYPE

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
PCPinnately compound. Imparipinnate/paripinnate.
TRTrifoliate.
UFUnifoliar. Simple leaf type.

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
2b136e20-8748-492c-99a1-a4d18bc8ea7e
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸