جزییات شناساگر

Leaf texture

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
3

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3

Legend:

1
Cariaceous
2
Intermediate
3
Membranous

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
30eb8c5f-1633-4bf4-80eb-c4f08e12da19
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸