جزییات شناساگر

Heat tolerance

Evaluation of tolerance to heat at the pre-flowering and flowering stage.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
HTOL
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
3163d34a-7656-4cfc-8429-f14ee80952a7
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸