جزییات شناساگر

Relative plant size

Relative plant size compared against a standard cultivar and relative within each years planting.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
EVALUATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
SIZ

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
MSmall
2(1 = SMALL, 5 = LARGE)
MMedium
4(1 = SMALL, 5 = LARGE)
LLarge

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
349b01ae-c3ee-41a9-af71-3fdf2aab1e0b
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸