جزییات شناساگر

Anthocyanin color of brace roots

Anthocyanin color of brace roots

محصول
Maize
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
BRACECOL

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Absent
2Present

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
3a0088c5-bb43-46dc-97fa-af7f4ea43030
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 December 2018