جزییات شناساگر

Distancia de la cicatriz cotiledonar a las hojas primarias (cm)

Medir después que las hojas primarias se han expandido completamente.

محصول
Phaseolus
نسخه
2008
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DISTCICA

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
3cdd107c-a8af-4825-8110-266164b22349
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 October 2018