جزییات شناساگر

Duration of flowering

Days from first flowers to stage when 50% of the plants have finished flowering

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
3e34a972-9f3b-438b-9f70-84477c8c649d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸