جزییات شناساگر

Tamaño de la bracteola

محصول
Phaseolus
نسخه
2008
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
TAMBRACT

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Pequeñas (1/2 a 2/3 de la longitud del caliz)
2Intermedias (igual o ligeramente más largas que la longitud del caliz)
3Largas (150 a 200% más largo que el caliz)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
4656efc5-5ad6-446c-980c-916d2cd0550d
نسخه رکورد
3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 October 2018