جزییات شناساگر

Iron deficiency

Iron deficiency

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
IRONDEF

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
48de1a19-b1f5-4d6e-b692-79956b1b9210
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 Dezember 2018