جزییات شناساگر

Pod curvature

Of mature pods

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار بیشینه مجاز
7

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7

Legend:

0
Straight
3
Slightly curved
5
Curved
7
Coiled

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
56c18fb3-6dc3-4f07-8054-6d69d5c5f11c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸