جزییات شناساگر

Days to harvest

Days from planting to harvesting

محصول
Maize
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DAYSHARV

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
56eadec3-e55c-4b43-be0c-e160e1d1cd8d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 December 2018