جزییات شناساگر

Flower ground color

Flower ground color

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
FLWGRNDCOL

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Blue
2Light blue
3Dark pink
4Pink
5Light pink
6White
7White-pink striped

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
626ed187-be86-4599-8421-5b014e4fa200
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸