جزییات شناساگر

Plant hairiness

Plant hairiness

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
PLANTHAIR
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Lightly pubescent
5
Pubescent
7
Densely pubescent

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
6758d3c3-b3a1-44cb-9fec-241820d917bc
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 декабря 2018