جزییات شناساگر

Drought tolerance

Evaluation for drought tolerance during the growing period.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
DTOL
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
6de9237f-dab7-4d1a-b934-f4832ef15c2b
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸