جزییات شناساگر

Root rot resistance

Level of resistance to root rot caused by any of the soil borne root rotting fungi.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
BIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
ROOTROTRES
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
74c40ef7-d3da-4584-aefa-8421e405ff83
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸