جزییات شناساگر

Pigmentation

Pigmentation of the plant

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
PIGMENT
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
9

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
No anthocyanin - stems and leaves pale green
3
No anthocyanin - stems and leaves green
2
Low anthocyanin
5
Low anthocyanin - stems and leaves partly light purple
7
High anthocyanin - stems and leaves predominantly purple
9
Highly purple

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
83a596e0-68a3-4eb3-8301-e0501ecd6bbb
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸