جزییات شناساگر

Pod attachment to peduncle

Recorded when pods are full grown

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
مقدار کمینه مجاز
3
مقدار بیشینه مجاز
7

مقیاس


اعداد صحیح
3
4
5
6
7

Legend:

3
Pendant
5
30 – 90º down from erect
7
Erect

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
870ef499-676f-4bb0-969f-b38865cab13d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸