جزییات شناساگر

Days to 50% flowering

Number of days from planting to when 50% of the plants have extended silk.

محصول
Maize
نسخه
1994
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DAYFLR50

ابرداده‌های رکورد


UUID
89195a8e-eaef-4c9e-a1b2-1d847d53ec04
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸