جزییات شناساگر

Leaf color

Leaf color from Munsell color chart expressed as the Munsell hue number

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
TEXT
نام پایگاه داده
LEAFCOLOR

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
8f0a3ad1-1a33-48eb-a205-6ec5c0d17dc5
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸