جزییات شناساگر

Number of seeds per pod

Scale of the number of seeds per pod

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
No. of seeds per pod

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
3Low(<14)
5Medium(14-17)
7High(>17)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
94a99163-8350-436a-b66c-5295f912789c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸