جزییات شناساگر

Pod Length

Pod length measured in millimeters (coded)

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
PODLENGTH
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
0
1
2
3
4
5

Legend:

3
Short (< 15 mm)
5
Medium (15-20 mm)
7
Long ( > 20 mm)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ac431f8c-1d97-404a-9550-c84d833367b6
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸