جزییات شناساگر

Kernel row arrangement

Arrangement of kernel rows from the base to the tip of the ear

محصول
Maize
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
KRNLROWARR

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1REGULAR
2IRREGULAR
3STRAIGHT
4SPIRAL

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
b2fb2f9c-09c5-4db1-bbb7-fe0ce9a3f732
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۷ دسامبر ۲۰۱۸