جزییات شناساگر

Pod concentration

Concentration of pods after flowering ceases.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
PDCON
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Sparce
3
Medium
5
Dense

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
b3758548-a596-4c78-811a-13a921f77f90
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸