جزییات شناساگر

Wilt resistance

Level of resistance to chickpea wilt caused by species of Fusarium. score 1-5

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
BIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
WILTRES
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
b5e36e0f-bf46-4fc4-a4cd-b3513687d86d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
٢٨ ديسمبر ٢٠١٨