جزییات شناساگر

Mature pod color (2012)

Dominant color of mature pod (dry pod)

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Pale tan or straw
3Dark tan
5Dark brown
7Black or dark purple

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
c22e42fa-9afd-45b0-8677-5314e23f06db
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸