جزییات شناساگر

Uniform flower color

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1White
2Violet
3Mauve-pink
4bluish violet
5light violet
6violet with bluish violet
7light pink
8mauve pink with bluish margins

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
c56db9f6-6b4d-4e66-abed-9d362fc81b70
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸