جزییات شناساگر

Flower concentration

Concentration of flowers taken at 50% flowering.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
FLCON
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Sparce
3
Medium
5
Dense

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
c7a9f414-d4e1-40d4-9b86-b9d46fa6b26c
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸