جزییات شناساگر

Pod dehiscence

Pod dehiscence (at maturity)

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
PODDEH

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
0No dehiscence
1Low dehiscence < 10%
2High dehiscence > 10%

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ca19d0c4-731c-4716-83ed-e017fc0f8208
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸