جزییات شناساگر

Tamaño del fruto

Observado en la madurez

محصول
Tomato
نسخه
2008
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Muy pequeño (menos de 3 cm)
2Pequeño (3 - 5 cm)
3Intermedio (5,1 - 8 cm)
4Grande (8,1 - 10 cm)
5Muy grande (mayor a 10 cm)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
cbe1ccfd-2212-41a8-8e9e-faa78298442f
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸